Asagıda tanımladığımız dictionary'yi panda dataframe'ine cevirip daha sonra drop column,null değerleri drop etme, kolon adlarını değiştirme, kolon ekleme gibi işlemler yapacağız. En sonda bütün işlemleri tek bir code'da yapacağız.

In [45]:
# Kütüphanemizi yükleyelim
import numpy as np
import pandas as pd

# Dictionary formatında datamızı girelim
Houses = {
  'Houses': ['House1', 'House2', 'House3', 'House4'],
  'Size': [100,80,50,np.nan],
  'Price': [18000, 250000, 300000, 500000],
  'RoomCount': ['3+1',np.nan,'1+1','3+1']
}
In [46]:
Houses
Out[46]:
{'Houses': ['House1', 'House2', 'House3', 'House4'],
 'Size': [100, 80, 50, nan],
 'Price': [18000, 250000, 300000, 500000],
 'RoomCount': ['3+1', nan, '1+1', '3+1']}
In [47]:
#Dictionary formatını panda dataframe'e çevirelim
df = pd.DataFrame.from_dict(Houses)
df
Out[47]:
Houses Size Price RoomCount
0 House1 100.0 18000 3+1
1 House2 80.0 250000 NaN
2 House3 50.0 300000 1+1
3 House4 NaN 500000 3+1
In [48]:
# Price Kolonunu silelim
del df['Price']
df
Out[48]:
Houses Size RoomCount
0 House1 100.0 3+1
1 House2 80.0 NaN
2 House3 50.0 1+1
3 House4 NaN 3+1
In [49]:
# Null değerleri olan satırları drop edelim. Öncelikle boş hücreyi nan ile değiştirmemiz gerekir.
df = df.dropna(subset=['Size', 'RoomCount'])
df
Out[49]:
Houses Size RoomCount
0 House1 100.0 3+1
2 House3 50.0 1+1
In [50]:
#Size kolonunu m2 ile RoomCount kolonunu oda sayısı ile değiştirelim
df = df.rename(
  {
    'Size': 'm2',
    'RoomCount': 'OdaSayısı',
  },
  axis=1,
)
df
Out[50]:
Houses m2 OdaSayısı
0 House1 100.0 3+1
2 House3 50.0 1+1
In [51]:
# Baska bir kolon ekleyelim
df['BulunduguKat'] = [1,5]
df
Out[51]:
Houses m2 OdaSayısı BulunduguKat
0 House1 100.0 3+1 1
2 House3 50.0 1+1 5

Asagıda tek bir code'da bütün işlemleri birleştireceğiz.

In [52]:
df = (
  pd.DataFrame(Houses)
  .drop(columns="Price")
  .dropna(subset=['Size', 'RoomCount'])
  .rename(columns={"Size": "m2", "RoomCount": "OdaSayısı"})
  .assign(BulunduguKat=[1,5])
  )
df
Out[52]:
Houses m2 OdaSayısı BulunduguKat
0 House1 100.0 3+1 1
2 House3 50.0 1+1 5